WYBIERAM ŻYCIE
Gabinet Pomocy Psychologicznej
i Terapii
.
Home      Kilka słów o mnie
 Katarzyna Polan (ur.1970 r.)
 
Jestem psychologiem, praca z ludźmi jest moją niezmienną pasją, źródłem ogromnej satysfakcji i drogowskazem we własnym rozwoju.
Choć życie biegnie krętymi drogami - staram się ze wszystkich doświadczeń,  zwłaszcza tych najtrudniejszych - uczyć  jak najwięcej... Dziś już potrafię podziękować za każdą lekcję. One kształtują mnie jako człowieka i pozwalają lepiej rozumieć życie.  To co chciałabym przede wszystkim wnieść do naszego świata to pomóc zrozumieć ludziom, że bardzo często ich ból i cierpienie wynika z tego, że sami są swoimi najgorszymi wrogami... Zmiana tego co o sobie myślimy, co czujemy do siebie, przebudowa destrukcyjnych przekonań na swój temat - może stać się pięknym początkiem harmonijnego, szczęśliwego i spełnionego życia.
 
Dyplom magistra psychologii obroniłam w 1997 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Lata studiów wspominam jako czas bardzo intensywnych poszukiwań własnej drogi a także rozwoju naukowego, przede wszystkim dzięki Indywidualnemu Tokowi Studiowania. Ciągły niedosyt wiedzy sprawiał, że już wtedy podejmowałam wiele dodatkowych aktywności, praktyki i staże w warszawskich szpitalach psychiatrycznych (min. na Oddziale Żeńskim Wojewódzkiego   Zespołu  Publicznych  Zakładów   Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej,  ul.  Dolna  42;  w  Instytucie   Psychiatrii   i   Neurologii, ul.  Sobieskiego  9 ;    w   Pracowni   Polskiego   Towarzystwa Psychologicznego, ul. Na Uboczu 22).
 
Aby móc swoją pracę wykonywać jak najlepiej regularnie biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Najważniejsze z nich to:
 
- Neurolingwistyczne Programowanie (zakończone  certyfikatem  Praktyka NLP) - organizowane   przez  
   Akademicki   Ośrodek   Psychoterapii   przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;
- Techniki Terapii Poznawczo - Behawioralnej - półroczne szkolenie organizowane   przez  Centrum  
   Cognitive   and   Behavioral   Therapy   w  Warszawie;
- Zaburzenia Odżywiania - organizowane   przez  Centrum Cognitive and Behavioral  Therapy w Warszawie;
- Interwencja Kryzysowa - organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie.

Mam doświadczenie w terapii indywidualnej oraz w pracy z rodzicami/rodzinami dzieci i dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym. Podczas dwuletniego pobytu w Anglii po raz pierwszy poznałam specyfikę tej pracy, pomocy i systemu wsparcia.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi w oparciu o terapię indywidualną.

Korzystam z dorobku Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Psychologii Humanistycznej i Egzystencjalnej oraz Neurolingwistycznego Programowania. Dla podniesienia efektywności terapii stosuję także terapie poprzez sztukę.

Każdy Klient, z którym pracuję jest moim równorzędnym partnerem podczas wspólnej drogi, której zwieńczeniem jest zmiana na lepsze.
Wzajemny szacunek i przejrzystość wszelkich działań to jedne z moich priorytetów.
Wszystkie powierzone mi problemy i sprawy objęte są ścisłą tajemnicą i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.

Moją drugą wielką pasją jest sztuka i rękodzieło artystyczne.
Każdą wolną chwilę spędzam przy sztalugach lub nad bryłą gliny, bo to właśnie ceramika jest ukochaną formą twórczego wyrażania siebie.